Lima Prinsip rukun Negara


5 Prinsip Rukun Negara:

1.Kepercayaan kepada Tuhan
2.Kesetiaan kepada Raja dan Negara
3.Keluhuran Perlembagaan
4.Kedaulatan Undang-undang
                                 5.Kesopanan dan Kesusilaan