Persetiaan Pengkap & Undang-undang Pengakap


PERSETIAAN Pengakap berbunyi:
Bahawa dengan sesungguhnya saya berani dan bersetia yang saya dengan sedaya upaya saya akan:
·         Taat kepada Tuhan,raja dan Negara
·         Menolong Orang pada setiap masa
·         Menurut Undang-Undang Pengakap
Persetiaan pengakap ini sentiasa dilafazkan pada setiap kali perjumpaan Pengakap dan dalam semua istiadat Pengakap.
Undang-undang Pengakap mengandungi 10 perkara iaitu:
1.      Boleh dipercayai
2.      Taat setia kepada raja dan Negara
3.      Berguna dan menolong orang setiap masa
4.      Bersahabat dengan semua orang
5.      Baik dan berbudi bahasa
6.      Kasih kepada binatang.
7.      Menurut perintah.
8.      Sentiasa bersabar.
9.      Berjimat cermat.
10.  Bersih dan suci fikiran.