Hormat Pengakap & Cogankata Pengakap


Hormat Pengakap
Ahli-ahli Pengakap hendaklah berdiri tegak dalam keadaan sedia.tangan kanan diangkat separas bahu dengan tapak tangan menghala ke hadapan.Ibu jari diletakkan di atas kuku jari kelingking dan tiga jari tengah lurus ke atas.
Tiga jari yang digunakan dalam tabik dan hormat Pengakap melambangkan Persetiaan Pengakap.Jari telunjuk melambangkan persetiaan Pengakap ketiga iaitu mematuhi undang-undang Pengakap,jari hantu melambangkan setiap pengkap perlu mentaati dan percayakan Tuhan dan jari manis melambangkan menolong orang setiap masa.
         Cogan Kata Pengakap

        Cogan kata pengakap - “Selalu sedia”
        Cogan kata pengakap kanak-kanak ialah -  “ Buat habis Baik”